Bác sĩ Hồ Thị Lệ

Bác sĩ Thạc sĩ Hồ Thị Lệ hiện đang là Trưởng phòng tiêm chủng – Trung tâm xét nghiệm & CĐYK Buôn Ma Thuột.

Bác sĩ Thạc sĩ Hồ Thị Lệ là Nguyên Giảng Viên chính – Trưởng Bộ Môn Khoa Y Dược Trường Đại Học Tây Nguyên. Nguyên Trưởng khoa Nội Nhi Nhiễm – Bệnh viện Trường Đại Học Tây Nguyên

Quá trình học tập và công tác

Năm 1999: Tốt nghiệp CKI trường đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 1999: Tốt nghiệp Thạc sĩ Y học (Truyền Nhiễm) tại học viện Quân Y.

Thời gian sau đó công tác tại Trường Đại học Tây Nguyên và Bệnh viện Trường Đại Học Tây Nguyên.

Từ năm 2021 – Nay: Công tác tại Phòng tiêm chủng – Trung tâm xét nghiệm & CĐYK Buôn Ma Thuột.

Hình ảnh Bác sĩ Thạc sĩ Hồ Thị Lệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *